Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Συνέδριο Σκυροδέματος 2018

Εγκρίθηκαν οι πρώτες 130 περιλήψεις εργασιών και εκκρεμεί η εξέταση των υπολοίπων. Έως ότου τελειώσει η διαδικασία έγκρισης και μετά από σχετικό αίτημα Μελών της Επιστημονικής Επιτροπής μετατίθεται η τελική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για τις 05 Σεπτεμβρίου 2017.

Log in