Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Προκήρυξη Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι 21/09/2017

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα

Log in