Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για άδεια άσκησης επαγγέλματος στο ΤΕΕ/ΤΔΚ περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ) ΜΗΧ/ΚΟΙ & ΜΗΧ/ΚΟΙ Η/Υ
ΔΕΥΤΕΡΑ - 16/10/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 18:00

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ - 17/10/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 18:00

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ - 18/10/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 17:00

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ - 19/10/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 18:00

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ - 19/10/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 19:00

Log in