Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Επιστολή ΤΕΕ-ΤΔΚ στον ΓΓ Υποδομών κ. Δέδε για καθορισμό κατηγοριών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

Επισυνάπτουμε επιστολή του ΤΕΕ-ΤΔΚ στον ΓΓ Υποδομών κ. Δέδε για καθορισμό κατηγοριών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

Log in