Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

teetdk

Οι νέες ΤΟΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και η νεότερη έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17/17.10.2017 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 4003/17.11.2017). Μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Aπό τις 22.11.2017 οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού θα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μόνο με τη νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.
Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.

Read more...

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Επισυνάπτεται έγγραφο της ΥΔΟΜ Χανίων που αναφέρεται στις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να έχουν οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να κάνουν αυτές τις εργασίες.
Αν η θέση και η μορφολογία του κτιρίου απαιτούν εγκρίσεις (Αρχαιολογία ή ΣΑ), απαραίτητη είναι η έγκριση και το παρών έγγραφο.

Read more...

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής στο Ν. 4495/2017

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 3976/Β/14-11-17 που αναφέρεται στις Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in