Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύνταξη καταλόγου Εκπροσώπων ΤΕΕ ΤΔΚ σε επιτροπές ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), δημιουργεί Ετήσιο Κατάλογο Μελών από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του:

  • σε επιτροπές ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (παρ. 9, περίπτωση γ΄)
  • σε επιτροπές διαγωνισμών έργων (παρ. 8, περίπτωση β΄, υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄)

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι αφού συμπληρώσουν τα σχετικά αρχεία να τα αποστείλουν ως συνημμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως την Παρασκευή 28/07/2017

Κατάλογος Μελών
Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών

Αποθηκεύστε με το επώνυμό σας ξεχωριστά το καθένα από τα επισυναπτόμενα, όπως το παράδειγμα:

  • παράδειγμα 1 : meletes–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)
  • παράδειγμα 2 : ypdilosi–meletes–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)


meletes–eponymo
ypdilosi–meletes–eponymo

Κατάλογος Μελών
Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

Αποθηκεύστε με το επώνυμό σας ξεχωριστά το καθένα από τα επισυναπτόμενα, όπως το παράδειγμα:

  • παράδειγμα 1 : erga–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)
  • παράδειγμα 2 : ypdilosi–erga–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)


erga–eponymo
ypdilosi–erga–eponymo

Read more...

Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΕΕ για την συλλογή του πόρου 6‰

Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰.
Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Download attachments:
Read more...

Απόψεις ΤΕΕ ΤΔΚ για τα κτήρια της Μεραρχίας στην Παλιά Πόλη των Χανίων

Το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου αλλά και της υποχρέωσης για την παρακολούθηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για οποιοδήποτε τεχνικό - οικονομικό θέμα που αφορά την ανάπτυξη του τόπου και δεδομένου ότι τα ιστορικά δημόσια κτίρια προς μελλοντική αξιοποίηση στην πόλη των Χανίων είναι πάρα πολλά, καταγράφει με έντονο ενδιαφέρον τον ευρύ διάλογο που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της επιτυχούς διαγωνιστικής κατάληξης της ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης να μισθώσει τρία διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας του στην παλιά πόλη των Χανίων (Τουρκικές Φυλακές, Στρατώνες και Μεραρχία Κρητών).

Read more...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για άδεια άσκησης επαγγέλματος στο ΤΕΕ/ΤΔΚ περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΡΙΤΗ - 20/06/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 18:00

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΡΙΤΗ - 20/06/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 19:30

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ & ΜΗΧ/ΚΟΙ Η/Υ
ΤΕΤΑΡΤΗ - 21/06/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 18:00

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ - 21/06/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 19:30

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ - 22/06/2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 18:00

Read more...

Προκήρυξη Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι 26/05/2017

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα

Read more...

Σχόλια ΤΕΕ - ΤΔΚ επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

Μπορείτε από τα παρακάτω link να κατεβάσετε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» καθώς και τα σχόλια του ΤΕΕ - Τμήματος Δυτικής Κρήτης επί του σχεδίου

Read more...

Διατύπωση θέσεων ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης ενόψει της επικείμενης ανάρτησης δασικών χαρτών στην ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια ταραχώδη και δύσκολη περίοδο σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, της οποίας η αντιστροφή μόνο εύκολη υπόθεση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. Είναι επίσης κοινά αποδεκτό ότι τα απαραίτητα βήματα για την αλλαγή της κατάστασης αυτής είναι ο εκ του μηδενός και χωρίς παρωπίδες στρατηγικός σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, πολιτικό, οικονομικό, χωρικό), η νομοθετική μεταρρύθμιση σε πλήθος θεμάτων και η εφαρμογή ενός ταχύτατου και αποτελεσματικού αναπτυξιακού μοντέλου. Όσον αφορά τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, αυτός ανέκαθεν αποτέλεσε το βασικό «εργαλείο» για την ανάπτυξη του τόπου και σωστά συνδέθηκε με τις αρχές και την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως η βιώσιμη ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με το να επικαλούμαστε γενικές διακηρύξεις αρχών ή να νομοθετούμε αποσπασματικά, αλλά προκύπτει ως συνέπεια του γενικότερου σχεδίου που θα έπρεπε να έχει καταρτισθεί, με βάση σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και παρέμβασης στο χώρο και με καθιέρωση συνθηκών σταθερής και έντιμης σχέσης μεταξύ κράτους και πολίτη.

Read more...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡ. 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  για άδεια άσκησης επαγγέλματος στο ΤΕΕ/ΤΔΚ  περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

21-02-2017               ΤΡΙΤΗ        

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :   6:00 μ.μ.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

21-02-2017                ΤΡΙΤΗ                     

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :   7:00 μ.μ.

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

22-02-2017                ΤΕΤΑΡΤΗ                    

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :   6:00 μ.μ.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ & ΜΗΧ/ΚΟΙ Η/Υ

22-02-2017                ΤΕΤΑΡΤΗ          

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :   7:00 μ.μ.

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23-02-2017                ΠΕΜΠΤΗ  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :   6:00 μ.μ.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in