Γενικού Ενδιαφέροντος

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπό σύσταση, Τεχνικό, Μελετητικό και Κατασκευαστικό Γραφείο, ζητάει συνεργάτη για μόνιμη απασχόληση. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός, με πολύ καλές γνώσεις AutoCad και δυνατότητα προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης 3d studio max ή εναλλακτικά rhinoceros 3d σε συνδυασμό με V-ray. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να στείλετε βιογραφικό σημείωμα στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Στη συνέχεια θα κλειστεί ραντεβού για ανταλλαγή απόψεων και τελική συμφωνία σε θέματα είδους συνεργασίας, ωραρίου, εξάρτησης, εργασιακών αρχών. Στοιχεία όπως η δυνατότητα επικοινωνίας, η συνεργασιμότητα, η ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και η υπευθυνότητα, θα αποτελέσουν κρίσιμα σημεία για την συνεργασία και την τελική επιλογή.

Log in