Διάφορα

Οδηγίες Χορήγησης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Επισυνάπτεται έγγραφο ενημέρωσης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Log in