Πολεοδομία

«Σχετικά με σοφίτες σύμφωνα με την παρ. 81 του άρθρου 2 του ν.4067/12»

Επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ που αναφέρεται στις σοφίτες, σύμφωνα με το ΝΟΚ.

Log in