Πολεοδομία

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών

Επισυναπτόμενο το ΦΕΚ 2161/Β/23-06-17 που αναφέρεται στους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών.

Log in