Πολεοδομία

ΝΟΚ και τροποποιήσεις

Σας επισυνάπτουμε τον ΝΟΚ με τις τροποποιήσεις του.
(Επιμέλεια: Θεόδωρος Κάντζος – Πολιτικός Μηχανικός)

ΝΟΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Log in