Πολεοδομία

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Προσαύξηση ύψους κτιρίου

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4067/12.

Log in