Πολεοδομία

Συνολική επιφάνεια δώματος για την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2α του ν.4067/12

Επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για την συνολική επιφάνεια δώματος για την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2α του ν.4067/12.

Log in