Πολεοδομία

Ο νέος νόμος αυθαιρέτων: Νόμος 4495/2017

Επισυνάπτεται ο νέος νόμος αυθαιρέτων. Ο νόμος 4495/17 ΦΕΚ 167/Α με τίτλο: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Επίσης επισυνάπτεται εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4495/2017.

Log in