Πολεοδομία

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Επισυνάπτεται έγγραφο της ΥΔΟΜ Χανίων που αναφέρεται στις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να έχουν οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να κάνουν αυτές τις εργασίες.
Αν η θέση και η μορφολογία του κτιρίου απαιτούν εγκρίσεις (Αρχαιολογία ή ΣΑ), απαραίτητη είναι η έγκριση και το παρών έγγραφο.

Log in