Στρατηγικοί Σχεδιασμοί

Οι νέες ΤΟΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και η νεότερη έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17/17.10.2017 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 4003/17.11.2017). Μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Aπό τις 22.11.2017 οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού θα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μόνο με τη νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.
Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.

Read more...

ΚΕΝΑΚ, Ενεργειακοί Ελεγκτές και Ενεργειακοί Έλεγχοι

Επισυναπτόμενες οι ΚΥΑ που αφορούν στον ΚΕΝΑΚ και στα Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τους Ενεργειακούς Ελέγχους και το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in