Άλλοι Φορείς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Συμπλήρωση - επικαιροποίηση μελετών στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης – Υπηρεσίες Συμβούλου»

Σύντομη Περιγραφή:

  • Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών και σύνταξη των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης.
  • Σύνταξη τευχών δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας.
  • Σύνταξη γνωματεύσεων σε θέσεις του οδικού δικτύου που υπάρχουν φαινόμενα κατολισθήσεων και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Σ΄ αυτές τις θέσεις ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προβεί σε σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης καθώς και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Log in