Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΕΕ για την συλλογή του πόρου 6‰

Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰.
Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Log in