Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύνταξη καταλόγου Εκπροσώπων ΤΕΕ ΤΔΚ σε επιτροπές ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), δημιουργεί Ετήσιο Κατάλογο Μελών από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του:

  • σε επιτροπές ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (παρ. 9, περίπτωση γ΄)
  • σε επιτροπές διαγωνισμών έργων (παρ. 8, περίπτωση β΄, υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄)

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι αφού συμπληρώσουν τα σχετικά αρχεία να τα αποστείλουν ως συνημμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως την Παρασκευή 28/07/2017

Κατάλογος Μελών
Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών

Αποθηκεύστε με το επώνυμό σας ξεχωριστά το καθένα από τα επισυναπτόμενα, όπως το παράδειγμα:

  • παράδειγμα 1 : meletes–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)
  • παράδειγμα 2 : ypdilosi–meletes–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)


meletes–eponymo
ypdilosi–meletes–eponymo

Κατάλογος Μελών
Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

Αποθηκεύστε με το επώνυμό σας ξεχωριστά το καθένα από τα επισυναπτόμενα, όπως το παράδειγμα:

  • παράδειγμα 1 : erga–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)
  • παράδειγμα 2 : ypdilosi–erga–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)


erga–eponymo
ypdilosi–erga–eponymo

Log in